Kabagusal sa upis na minatay a binatang

Ang lektor :

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Su mga ukit a kambalaguna kanu upis na mga binatang a minatay

Mga kumento o puna