Su Hayd

Su Hayd

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag sa kanu Hayd (ulan-ulan na babae) a dayt a kasabutan nu umani isa a babae a muslim, sa basa maguindanaon

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster