Su Munafiq

Su Munafiq

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su niya a video na makapantag sa Munafiq, nambitiala siya su maana nu Munafiq endu su pakabinasa nin kanu maginged a Muslim endu su kasiksan nin sa gay a muli.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster