Ang Munafiq (mapagkunwari)

Ang Munafiq (mapagkunwari)

Maikling buod

Ang video ay napakahalaga dahil ipinapaliwanag dito ang kahulugan ng Munafiq (Mapagkunwari), kasamaan nito at kaparusahan at ang pinsalang
dulot nito sa sambayanang Muslim

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster
Mga kumento o puna