Ang Kadakilaan ng kawang-gawa (Maguindanaon)

Ang Kadakilaan ng kawang-gawa (Maguindanaon)

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Isang Pagpapaliwanag tungkol sa kadakilaan ng kawang-gawa at ang kahalagahan nito sa buhay ng isang Muslim at sa sambayanang Muslim sa wikang Maguindanao.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna