माध्यम बनाउनुको हुकुम

विशेषता

यस संसारमा सहायताको अभिलाषी त सबै हुन्छन् तर माध्यम कसलाई बनाउनु पर्छ यसको प्रशस्त ज्ञान नभएकोले भ्रममा पर्छन् म यस लेखमा त्यसैबारे केही ज्ञानवर्धक कुरालाई प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छु, अशा छ तपाईहरूलाई लाभ अवश्य होला ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: