हज्जका थरीहरू र शर्त एवं मीकातहरू

विशेषता

यस आडियोमा एहरामका लागि मीकातहरू (स्थानहरू) र हज्जका थरी एवं शर्हतरूको बारेमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्