हज्जका कुन कुन थरीमा बलि गर्नु जरूरी छ र बलिका विशेषताहरू

विशेषता

यस आडियोमा हज्जका कुन कुन थरीहरूमा बलि गर्नु अनिवार्य छ र बलि नभएको खण्डमा के गर्नुपर्छ, र बलिको विशेषता र यससित संलग्न समस्त कुराहरूको बारेमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा विस्तृत जनकारी गराइएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ