तपार्इको नासो तपार्इको सेवामा

विशेषता

यस पुस्तकमा इस्लामको बारेमा र इस्लामका विशेषताहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ, साथै इस्लामको विशेषतालार्इ प्रष्ट पार्नुको उद्देश्यले अरू धर्मको उदाहरणद्वारा पुष्टिकरण पनि गरिएको छ र सबै तथ्यलार्इ कुरअान र हदीसको प्रकाशमा सरल तरिकाले प्रमाणिकरण पनि गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: