वेलेनटाइन डे को वास्तविकता र त्यसको हुकुम

विशेषता

यस किताबमा प्रेमको पर्व वेलेनटाइन डे को वास्तविकताको बारेमा र त्यसमा गरिने अवैधानिक कार्यहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ, साथै यस पर्वमा सहभागी हुने मुसलमान व्यक्तिहरूको हुकुमको बारेमा पनि संक्षेपमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा चर्चा गरिरएको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: