मूल मन्त्रको अर्थ र अहलुस्सुन्नः वलजमाअःको सिद्धान्त

विशेषता

यस किताबमा मूल मन्त्रको अर्थ र त्यसका शर्तहरूलार्इ वर्णन गर्नुको साथै त्यसको विरोधी कुराहरूलार्इ पनि वर्णन गरिएको छ, र इस्लाममा प्रवेश गर्ने तरिकाको पनि चर्चा गरिएको छ, र साथै अहलुस्सुन्नः वलजमाअःको सिद्धान्तलार्इ पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा समावेश गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्