Alhadj

Beschrijving

De laatste in de rij van de vijf zuilen van Islam, daarom niet minder belangrijk. De Hadj is het bezoek aan de heilige stad Mekka en de Heilige Moskee (Masjid Al-Haraam).
Het is alleen verplicht voor moslims die het zich financieel kunnen veroorloven en daar fysiek toe in staat zijn. Ook de veiligheid van de wegen is een voorwaarde om de Hadj te verrichten.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  ALHADJ

  الحج

  [باللغة الهولندية]

  revisie: Aboe Abdelilah Al-belgikie

  مراجعة:ابو عبد الله البلجيكي

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

  1430-2009

  Islam voor iedereen
  ALHADJ

  INLEIDING:

  De laatste in de rij van de vijf zuilen van Islam, daarom niet minder belangrijk. De Hadj is het bezoek aan de heilige stad Mekka en de Heilige Moskee (Masjid Al-Haraam).

  Het is alleen verplicht voor moslims die het zich financieel kunnen veroorloven en daar fysiek toe in staat zijn. Ook de veiligheid van de wegen is een voorwaarde om de Hadj te verrichten.

  Het is een kosmopolitische samenkomst van mannen en vrouwen, van alle volkeren en regio’s. De Hadj brengt ons van Mekka naar Mina en ‘Arafat. De Hadj vindt altijd plaats in welbepaalde dagen tijdens de islamitische maand Dhoulhidja, de laatste maand van het (islamitische) kalenderjaar.

  Het is een wereldvereniging van toegewijden, die getuigen dat Allah een soeverein is zonder deelgenoten. Miljoenen verzamelen zich in witte kleding en zeggen gebeden op en voeren bepaalde rituelen uit. Ze brengen offers in Zijn naam voor fysieke en spirituele verlossing, tussen de 8e en 13e dag van de maand Dhoulhidja.

  Het verrichten van de Hadj is verplicht voor alle moslims, tenminste eenmaal in het leven, als de omstandigheden het toestaan. D.w.z., als de reis naar Mekka veilig is en als zij zowel lichaamlijk als financieel ertoe in staat zijn om de reis naar Mekka te ondernemen en te zorgen voor voldoende onderhoud voor degenen die van hen afhankelijk zijn, gedurende de periode van hun afwezigheid.

  Beschrijving van termen die men gebruikt bij thema Hadj.

  1.Wat is Oemra?

  Het bezoek aan Mekka op een willekeurige tijd van het jaar in de staat van Ihraam die op de miqaat (is de plaats waar de Hadj en Oemra beginnen) wordt aanvaardt. Het verrichten van de tawaaf rond de ka’aba in de Heilige Moskee en het uitvoeren van Sa’ie overeenkomstig de voorgeschreven wetten, wordt Oemra genoemd.

  2.Hoe kun je de Hadj omschrijven?

  De pelgrimstocht naar Mekka in de staat van Ihraam (uitleg zie vraag 5) die aangenomen moet worden op Miqaat (uitleg zie vraag 3) en het nauwkeurig uitvoeren van alles dat bindend is. Het in acht nemen van o.a.Woeqoef (verblijf) in Arafat, het verrichten van Tawaaf om de Ka’aba, overeenkomstig de voorgeschreven wetten, wordt Hadj genoemd.

  3.Wat zijn Miqaats?

  De grenslijn die de Hadj of degenen die Oemra willen verrichten niet mogen overschrijden zonder de Ihraam aan te nemen, worden Miqaats genoemd.

  4.Wat versta je onder Ihraam?

  Het verwijderen van genaaide kleren van het lichaam en het zich wikkelen in een paar ongezoomde lappen op de Miqaat met de intentie om Hadj of Oemra te verrichten en het zich onthouden van alle zaken die onwettig en niet toegelaten zijn voor degenen die Hadj of Oemra willen verrichten.

  5.Wat versta je onder Tawaaf?

  Het verrichten van zeven omgangen rond de Ka’aba (te beginnen vanaf de zwarte steen, terwijl de Ka’aba aan zijn linkerzijde ligt) wordt Tawaaf genoemd.

  6.Wat betekent Sa’ie?

  Sa’ie betekent het heen en weer lopen tussen twee heuvels Safaa en Marwah, overeenkomstig met de voorgeschreven wetten.

  7.Wat is woeqoef?

  Waqoef is het verblijven in Arafat, op zijn minst enkele minuten, gedurende de tijd tussen het hellen van de zon vanaf de hoogste stand op de 9de van Doelhidja (de twaalfde maand van het islamitische jaar) tot het aanbreken van de dageraad van de tiende Doelhidja in Moezdalifa. Arafat mag verlaten worden na zonsondergang op de 9de dag van Doelhidja.

  8.Hoe moet een mannelijke pelgrim de Ihraam aannemen?

  Wanneer een man op het punt staat van een Miqaat te overschrijden, mag hij alghoesl verrichten, zich ontdoen van genaaide kleren en het onderlichaam omwikkelen met een ongezoomde doek en het bovenlichaam met een andere doek, terwijl hij het hoofd en het gezicht onbedekt houdt.

  9.Verschil tussen mannen en vrouwen bij het aannnemen van Ihraam?

  1. Dat een vrouw genaaide kleren mag dragen.

  2. Ze moet haar hoofd bedekt houden.

  3. Zij mag het gezicht niet bedekken.

  4. Ze mag sokken of handschoenen aandoen.

  5. Een vrouw mag LABBAYK niet hardop uitspreken maar doet dit zachtjes.

  12.Wat moet een pelgrim zeggen voordat hij zijn Hadj begint?

  Hij zegtLabayka Lahoema Hadj. Daarna zegt men hardop:LABBAYK ALLAHOEMMA LABBAYK: LABBAYK LAA SHARIEKA LAKALABAYK. INNALHAMDA WANNI’MATA LAKA WAL MOELKA LAA SHARIEKALAK.

  13.Verboden handelingen voor degenen die de Ihraam aannemen?

  De zaken die verboden worden en blijven voor degenen die Ihraam aannemen totdat het doel waarvoor de Ihraam aangenomen vervuld is:

  1. Jagen of hierin bijstaan.
  2. Sexuele omgaan of wat daaraan vooraf gaat.
  3. Afknippen of scheren van het haar of het knippen van de nagels.
  4. Het hoofd (voor mannen) of gezicht bedekken.

  5. Het dragen van handschoenen of sokken (voor mannen).
  6. Het dragen van genaaide kleren of ondergoed.(voor mannen).
  7. Het gebruiken van parfum of geparfumeerde preparaten.


  14.Hoe wordt de Tawaaf verricht?

  1.De persson die de Tawaaf verricht, moet bij de zwarte steen beginnen en die houdt hij links van hem m.a.w. hij moet zich rechts van de steen bevinden.

  2. Daarna richt hij zijn gezicht naar de zwarte steen, heft zijn handen op met de palmen naar buiten gekeerd en zegt: Bismillah, Alhoe Akbar, maar als hij de zwarte steen kan raken met zijn hand is het beter.

  3 Vervolgens moet hij zeven maal rond de Ka'ba wandelen, en telkens wanneer hij voorbij de zwarte steen gaat, zegt hij luidop: Bismillah, Alhoe Akbar, maar als hij de zwarte steen kan raken met zijn hand is het beter, maar het zeker geen plicht.

  4.Het is aangeraden om bij de eerste drie ronden zachtjes te lopen.

  5.Het is ook een soenna telkens wanneer men bij roekn aljamani (pilaar rechts van de zwarte steen als men de steen de rug keert) om het volgende te zeggen: Rabie aatina fie addoenia hassanatan wa fie alagirati hassatan wakina adab annar.

  8. Tenslotte moet men twee raka’ats verrichten, bijvoorkeur bij Maqami Ibrahiem ( de koepel naast de Ka'ba) daarna gaat hij naar Sa’ie, maar het is een soenna om daarvoor zamzam water te drinken.

  15.Hoe moet de Sa’ie verricht worden?

  1.Men dient te beginnen bij de kleine heuvel Safa

  2,Daarna stapt men naar de andere heuvel nl. Marwa..

  4. Dan moet men naar Marwah in flinke pas lopen terwijl men onderweg steeds Doe’as reciteert.

  5. Tussen de twee groene lichtjes (die zich tussen de Safa en de Marwa bevinden) mag hij sneller lopen.

  6. Dan doet men specifiek hetzelfde als men van Marwa naar Safa terugwandelt.

  7. Men moet zeven keren zo’n gang volbrengen. Bij het beëindigen van de zevende, wanneer men in op Marwah staat, heeft men de Sa’ie voltooid.

  Het verrichten van Hadj:

  1. Voordat een pelgrim de grenslijn van het Heilige gebied bereikt heeft of de Mikaat, neemt hij of zij de staat van Ihraam aan met alles wat daarbij hoort.

  2. Aangekomen in Mekka gaat de pelgrim naar de grote Moskee, en hij verricht Tawaaf-Oel-Qoedoem, letter vertaald Tawaaf van de aankomst dus 7 maal rond de Ka’aba.

  3. Op de achtste dag van de Doelhidja gaat de pelgrim voor het aanbreken van Salaat adoehr naar Mina, een stad, drie mijl van Mekka en brengt daar de rest van de dag door en de hele nacht van de negende Doelhidja en hij bid alle salaats (gebeden) korte (salaats van vier rak'as worden twee) maar niet samen .

  4. Na de zonsopgang van de negende Doelhidja, gaat de pelgrim naar Arafat, een plaats ca. 10 km van Mekka en verricht Salaat adoehr en Assr samen en kort.

  5. Vlak na de zonsondergang van de negende Doelhidja verlaat de pelgrim Arafat richting Moezdalifah eenmaal aangekomen verricht hij salaat almagrib en isha samen en kort daarna gaat hij slapen, want de volgende morgen moet hij veel handelingen uitvoeren en hij heeft rust nodig.

  6. De volgende dag (10e van Doelhidja) bidt hij salaat alfajr en wacht tot zonsopgang om daarna naar Jamarat Al'aqaba te gaan zodat hij zeven kiezelstenen werpt waarbij hij telkens Allahoe Akbar zegt als hij een steentje werpt, daarna offert hij een schaap en scheert zijn hoofd tenslotte keert hij terug naar Mekka (de gote moskee) om de tawaaf (genaamd Tawaaf Oelifadah) met Sa'ie te doen. Dat was de rangschikking van onze profeet(vzmh) maar als het onmogelijk is om deze rangschinking te verrichten is het een pelgrim toegestaan om te beginnen met een handeling die het gemakkelijkste is voor hem.

  7.Daarn gaat hij terug naar Mina om de rest van de dag door te brengen.

  12. Na het zenit van de elfde op de twaalfde dag van Doelhidja gaat de pelgrim in de volgorde naar de pilaren genaamd ‚Jamra Toel-Oela‘, ‚Jamra Toel Woesta‘ en ‚Jamra Toel Ooeqoeba‘ en werpt zeven kiezelstenen naar elke pilaar terwijl hij/zij bij ieder worp zegt: ALLAAHOE AKBAR.

  Als een pelgrim ook de dertiende dag van Doelhidja blijft, werpt hij/zij nogmaals zeven kiezelstenen naar de pilaren zoals de twee voorafgaande dagen.

  13. Tenslotte gaat de pelgrim terug naar Mekka na de Salaat Adoehr op de twaalfde Doelhidja. Voordat de pelgrim uit Mekka naar zijn eigen land vertrekt, verricht hij/zij een Tawaaf, genaamd Tawaaf Oel Wada’a (afscheid Tawaaf) N.B.

  .

  Beoordelingen