Alhadj

Beschrijving

Alhadj 1:
De Islam is gebouwd op vijf belangrijke zuilen waarvan de bedevaart een ervan is, zoals vermeld staat in de hadith van ibn Omar, overgeleverd door al-Bukhaarie en Muslim: De Profeet vzmh, zei: “De Islaam is gebouwd op vijf zuilen: De getuigenis dat er geen God is dan Allaah en dat Moehammad de boodschapper van Allaah is, het verrichten van het gebed, het geven van zakaat, de bedevaart naar het Huis verrichten, en het vasten van Ramadan.”
Alhadj 2:
De haddj is de bedevaart naar het Huis van Allah in Mekka te Saudi-Arabië en is verplicht voor elke volwassen Muslim, die daartoe in staat is.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina
Beoordelingen