De vragen die niemand wil beantwoorden

Beschrijving

Het artikel toont de falsificatie van het christendom aan, aan de hand van vraag en antwoord.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De vragen die niemand wil beantwoorden

  [ nederlands - dutch - هولندي ]

  revisie: Abo Abdillah

  2012 - 1433

  ﴿أسئلة عجزت النصارى الجواب عنها﴾

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

  2012 - 1433

  Wie schreef de originele Bijbel?

  (Lees o.a. Is de Bijbel God's Woord? en De Bijbel: God's Woord of goddelijk geïnspireerd?)

  Wat was de oorspronkelijke taal van de Bijbel? (Hebreeuws, Aramees, Koinè Grieks?)

  Bestaat er ergens op aarde een origineel exemplaar van de Bijbel? (Nee!)

  Waarom heeft de Katholieke Bijbel zeven (7) boeken meer dan de Protestantse bijbel?

  Waarom hebben deze twee Bijbels verschillende versies van de zelfde boeken?

  Waarom zijn er zo veel fouten en tegenstrijdigheden in de Bijbel vanaf het allereerste vers tot aan het allerlaatste vers? (Lees o.a. Verschillen in berichtgeving)

  Waarom onderwijzen “wedergeboren christen (born again christians) concepten die niet in de Bijbel te vinden zijn? (Lees o.a. Christendom of Paulusdom?)

  Het woord drie-eenheid staat niet in de Bijbel, niet in een van de vele versies of een van de vele talen! (Lees o.a. De drie-eenheid)

  De oudste vormen van het Christendom ondersteunen niet de ‘born again' geloofsovertuigingen!

  Hoe kan Jezus (vrede zij met hem) de “enig geboren zoon” zijn van Johannes 3:16? Terwijl in Psalmen 2:7 David (vrede zij met hem) God's verwekte zoon is? (Lees o.a. Verzen over Jezus)

  Zal een ‘rechtvaardige' God, een ‘eerlijke' God, een ‘liefhebbende' God – Jezus (vrede zij met hem) straffen voor de zonden van de mensen die hij uitnodigde om hem te volgen? (Lees o.a. Stierf Jezus voor onze zonden?

  Wat gebeurd er met mensen die stierven voordat Jezus (vrede zij met hem) kwam?

  Wat gebeurd er met degenen die nooit deze boodschap horen?

  Wat betreft onschuldige kinderen die overlijden hoewel hun ouders geen christenen zijn?

  Schiep God Adam (vrede zij met hem) niet van stof? – Waarom heeft Hij Maria dan nodig om Jezus (vrede zij met hem) te maken?

  En wat betreft God?

  Hoe kan God Zichzelf scheppen? (Lees o.a. Het denkbeeld van God in de Islaam)

  Hoe kan God een man zijn?

  Hoe kan een man een God zijn?

  Hoe kan God een zoon hebben?

  De Bijbel zegt “Set, de zoon van Adam” en “Adam, de zoon van God.” (Lucas 3:36)

  Kan God ons niet gewoon vergeven zonder Jezus te doden?

  En wat betreft Jezus (vrede zij met hem)?

  Jezus (vrede zij met hem) droeg niet eens het kruis – Simon van Cyrene, een voorbijganger, deed dit? (Marcus 15:21) (Lees o.a. Stierf Jezus aan het kruis?)

  Jezus van de Bijbel was NIET langer aan het kruis dan zes (6) uur – NIET voor drie dagen – (van het 3de uur tot aan het 9de uur) [Markus 15:25 & 15:33]

  Jezus van de Bijbel was NIET gedurende drie dagen en nachten in de graftombe – vrijdagavond tot zondag voor de zonsopkomst – is niet drie dagen en nachten!

  Jezus (vrede zij met hem) BEWEERDE NIET God te zijn – of zelfs gelijk aan God!

  Broeder 'Abdoellaah, djazaakoem Allaahoe khayran (moge Allah je met het goede belonen) voor het 'prikken' van dit overzicht. We zouden dit lijstje nog veel langer kunnen maken, maar het punt is nu wel duidelijk. We nodigen iedereen uit om ons hier antwoorden op te geven en om met ons in discussie te gaan.

  ww.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Beoordelingen