Allah belast ons niet boven ons vermogen

Beschrijving

In het artikel proberen we aan te tonen hoe groot de barmhartigheid van Allah is en dat Hij zijn dienaar niet boven hun vermogen belast.en voor alternatieven zorgt.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Allah belast ons niet boven ons vermogen

[ nederlands - Dutch -الهولندية ]

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2012 - 1433

Islam voor iedereen

﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الصيام﴾

« باللغة الهولندية »

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

2012 - 1433

Alle lof behoort aan Allah.

 Allah belast ons niet boven ons vermogen

Een korte herinnering aan de Barmhartigheid van Allah. Allah zegt in de Koran: “Voor een zeker aantal dagen (geldt het vasten), maar wie onder jullie ziek is of op reis is, vast een aantal andere dagen.” In dit Koran vers spreekt Allah over de plicht van het vasten en Hij verbindt aan deze plicht een termijn, namelijk: voor een zeker aantal dagen. Ook maakt Hij een uitzondering voor degenen die ziek zijn of op reis zijn. Zij mogen een ander aantal dagen vasten, zij mogen het vasten later inhalen, wanneer ze terug zijn van hun reis of weer beter zijn.

Deze woorden tonen ons de Barmhartigheid van Allah en laten zien dat Allah ons niet boven ons vermogen belast. Allah heeft ons niet opgelegd om het hele jaar door te vasten. Integendeel zelfs: van de 12 maanden die de islamitisch jaarkalender telt, heeft Allah slechts één maand verplicht om te vasten: tijdens de islamitische maand Ramadan. En degenen die door ziekte of reizen niet kunnen vasten, worden tijdelijk vrijgesteld van het vasten.

Allah heeft het beste met ons voor en Hij weet wat goed voor ons is, want zelfs tijdens de maand Ramadan hoeven we niet voortdurend te vasten. Nee, we vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang en tussen zonsondergang tot zonsopgang mogen we eten en drinken.

Allah is Barmhartig en dat zien we ook terug in de Koran. Allah zegt: “Allah wenst gemak voor jullie en geen ongemak. Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en niet het moeilijke.” Deze woorden laten zien dat Allah ons niet boven ons vermogen belast, want deze woorden zijn van toepassing op alle islamitische regels. Geen van de regels van Allah wordt gekenmerkt door moeilijkheid, last of hinder, zelfs al beweren veel mensen van wel. Verheven is Hij, wenst altijd gemak voor zijn dienaar.

Toen Allah ons het gebed voorschreef, was dit als gemak bedoeld en niet als een moeilijke zaak. Om die reden werd het aantal gebeden van 50 naar 5 verminderd, omdat Allah wist dat wij geen 50 gebeden per dag zouden kunnen verrichten. Hoewel Allah recht zou hebben op 50 of zelfs meer gebeden per dag, heeft Hij vanuit Zijn Barmhartigheid het aantal gebeden verminderd tot 5 per dag, op bepaalde momenten.

Ook als we kijken naar de Zakat, dan zien we dat het gekenmerkt wordt door gemak. Slechts één keer per jaar hoeven we maar een klein deel van ons bezit af staan. Waarom? Om gemak te brengen voor degenen die geen of weinig geld hebben, die weinig bezit hebben. En zo vinden we allemaal gemak, want het deel wat we af moeten staan, dient ook ter reiniging van ons vermogen en van onszelf. Het reinigt ons van hebberigheid en gierigheid en het laat ons denken aan ons medemens.

En ook in het geval van de Hadj zien we dat Allah het ons makkelijk maakt en niet moeilijk. Alleen degenen die financieel en fysiek in staat zijn om op hadj te gaan hoeven te gaan. Degene die het niet kan opbrengen, door ziekte of door een tekort aan geld, wordt niet verplicht om te gaan. Hoe kunnen we de Barmhartigheid van Allah nog ontkennen?

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !