De schone namen van Allah

Beschrijving

In dit artikel vind je de schone namen van Allah, die namen komen niet al voor in de Koran er zijn er ook die gebaseerd zijn op de soenna.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De schone namen van Allah

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Abo Abdillah

  bron: uw keuze.net

  2013 - 1434

  أسماء الله الحسنى

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: أبو عبد الله

  مصدر: uw keuze.net

  2013 - 1434

  !

  De 99 schone namen van Allah

  1. ALLAH (God in al Zijn Majesteit)

  Allah (Allah) is de eigennaam van God, de Schepper, de Enige God, Hij Die de verschillende Boeken heeft geopenbaard aan de profeten Noeh' (Noach), Ibraahiem (Abraham), Moesa (Mozes), ‘ Iesa (Jezus) en Mohammed. Bijna dezelfde Naam heeft God in het Aramees, de taal van Jezus, namelijk: Alaaha, Alaah. Sommige van Zijn Namen zijn vermeld in de Koran, zoals ar-Rah'maan en ar-Rah'iem (zie uitleg hieronder), en sommige staan vermeld in de overleveringen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Er zijn zelfs Namen waar Hij alleen kennis van heeft. Deze Namen duiden Verheven Eigenschappen van Allah aan.

  2. Alahad (De Enige)

  3. Al’ala (De verhevene)

  4. Alakram (de Edele, Nobele)

  5. Alilah ( De Aanbidder, Godheid)

  6. al-Awwal (de Eerste)

  7. al-Aagir (De Laatste)

  8. adhz-Dhzaahir (de Openlijke)

  9. al-Baatin (de Verborgene)

  10. al-Baarie-e (de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen).

  11. al-Barr (de Bron van Alle Goedheid)

  12. al-Basier (de Alziende)

  13. at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende)

  14. al-Djabbaar (de Onweerstaanbare)

  15. al-H'aafidhz (de Beschermer)

  16. al-H'aasieb (de Opsteller van de Rekening)

  17. Alhafied

  18. Alhafi

  19. al-H'aqq (de Waarheid)

  20. Almobien

  21. al-Hakiem (de Rechter)

  22. al-Haliem (de Verdraagzame)

  23. al-Haliem (de Verdraagzame)

  24. al-Hamied (de Prijzenswaardige)

  25. al-Hayy (de Eeuwiglevende)

  26. al-Qayyoem (de Zelfbestaande)

  27. al-Gabier (de Bezitter van Grootheid)

  28. al-Khaaliq (De Schepper)

  29. al-Gallaaq

  30. ar-Ra-oef (de Milde)

  31. ar-Rah'maan [de Meest Barmhartige (over al Zijn schepsels)]

  Deze Naam duidt de Eigenschap van Barmhartigheid (Genade) aan. Het gaat hier om de Algemene Genade die iedereen en alles treft, ook zondaren en ongelovigen. Was het niet de Genade van Allah, dan kon geen enkel schepsel standhouden.

  32. ar-Rah'iem [de Meest Genadevolle (over Zijn dienaren)]

  Ook deze Naam duidt Genade aan, doch een ander soort, namelijk de Speciale Genade waar alleen de oprechte dienaren op mogen rekenen.

  33. ar-Razzaaq (de Schenker van onderhoud)

  34. ar-Raqieb (de Waakzame)

  35. as-Salaam (de Bron van Vrede)

  36. as-Samie'a (de Alhorende)

  37. ash-Shakoer (de Dank Aanvarende)

  38. ash-Shakir

  39. ash-Shahied (De Getuige)

  40. as-Samad (de Onafhankelijke)

  41. al-'Aalim (de Alwetende)

  42. al-'Aziez (de Machtige)

  43. al-Adiem

  44. al-'Afoew (de Schenker van Vergiffenis)

  45. al-Aliem ( De Alwetend)

  44. al-'Aliy (de Allerhoogste)

  45. al-Ghaffaar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer)

  46. al-Ghafoer (de Meest Vergevingsgezinde)

  47. al-Ghaniy (De Zelftoerijkende)

  50. al-Fatah (De Opener)

  52. al-Qaadir

  51. al-Qahier (de Onderwerper)

  52. al-Qoeddoes (de Heilige)

  53. al-Qadier

  54. al-Qarieb (De Dichtbij zijnde)

  55. al-Qawie (De Sterke)

  56. al-Qahhar (De Machtige)

  57. al-Kabir (De Grote)

  58. al-Kariem (de Edelmoedige)

  59. al-Latief (de Subtiele)

  60. al-Moe-emin (de Beschermer van Geloof)

  61. al-Moeta'aalie (de Meest Verhevene)

  62. al-Moetakabbir (de Majestueuze)

  63. al-Matien (de Standvastige)

  64. al-Moedjieb (de Verhoorder)

  65. al-Madjied (de Luisterrijke)

  66. al-Mouhiet

  67. al-Moesawwir (de Vormgever)

  68. al-Moeqtadir (de Meest Machtige)

  69. al-Moeqiet (de Onderhouder)

  70. al-Maalik (De Absolute Heerser)

  71.al-Maliek

  72. al-Mawla (De Heer)

  73. al-Moehaymin (de Beschermer & Beheerder)

  74. an-Nassier

  75. al-Waah'id (de Unieke)

  76. al-Waarith (de Erfgenaam)

  77. al-Waasi'a (de Alomvattende)

  78. al-Wadoed (de Liefhebbende)

  79. al-Wakiel (de Gevolmachtigde)

  80. al-Waliy (de Beschermende Vriend)

  81. al-Wahhaab (de Gever)

  82. al-Jamiel (de Mooie)

  83. al-Jawad (De Genereus)

  84. al-Hoekm (De Oordeler)

  85. al-H'ayy (de Eeuwiglevende)

  86. ar-Rab (De Heer)

  87. ar-Rafieq

  88. as-Soeboeh

  89. as-Sajjied

  90. as-Shafie (De Genezer)

  91. at-Taib

  92. al-Qabied (al-Qaabidh (de Samentrekker)

  93. al-Basiet (de Verruimer)

  94. al-Moeqaddim (Degene Die Bevordert)

  95. al-Moe'akhkhir (de Vertrager)

  96. al-Moehsien (De schenker)

  97. al-Mou’tie (De Gever)

  98. al-Mannaan (De Vrijgever)

  99. al-Witr