Bestaat Allah echt

Beschrijving

Kijk eens om je heen vanuit de plek waar jij nu zit, je zult opmerken dat alles in deze ruimte ’gemaakt’ is: de muren, de stoffering, het plafond, de stoel waar je op zit en talloze andere dingen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Bestaat Allah echt

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  هل الله موجود

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Kijk eens om je heen vanuit de plek waar jij nu zit, je zult opmerken dat alles in deze ruimte 'gemaakt' is: de muren, de stoffering, het plafond, de stoel waar je op zit en talloze andere dingen. Geen van deze voorwerpen zijn in deze ruimte aanwezig uit eigen beweging. Zelfs de simpele lussen in het vloerkleed zijn gemaakt door iemand: zij zijn niet spontaan ontstaan of per toeval. Een persoon die op het punt staat een boek te lezen, weet dat dit boek geschreven is door een auteur met een bepaalde bedoeling. Het komt niet in hem op dat dit boek zomaar ineens bestond of per toeval daar is. Op dezelfde manier zal een persoon die een beeld ziet, niet twijfelen dat dit beeld gemaakt is door een beeldhouwer. Niet alleen kunst, maar zelfs een paar bakstenen op elkaar, laten een persoon overtuigd zijn van het feit dat zij op elkaar zijn gestapeld door iemand met een bepaald plan. Daarom, overal waar orde is, hetzij klein of groot, moet ook een stichter en beschermer van die orde aanwezig zijn. Als er op een dag iemand tegen jou zou zeggen dat ruw ijzer en kool zomaar bij elkaar zijn gekomen om zonder reden staal te vormen, welke plotseling de Eiffeltoren vormde, uit zichzelf, zou je hem en diegenen die hem geloven, zou je die niet voor zwakzinnig verklaren? Hoe is het dan mogelijk om te beweren dat de aarde met zijn bergen en rivieren en de hemel met zijn maan, zon, sterren en planeten zo maar, per toeval, plotseling vanzelf zijn ontstaan, zonder een Maker?

  Eens was Aboe Haniefah (een grote moslimgeleerde) in debat met een verzameling atheïsten uit India over het bestaan van Allah. Aboe Haniefah zei toen: “Ik denk aan een schip, volgeladen met goederen dat onbemand over de zee vaart en aankomt op de plaats van bestemming. Waarna de goederen vanzelf afgelost worden, zonder tussenkomst van havenwerkers.” Zij vroegen toen: “Denk jij hier werkelijk aan?” Hij antwoordde: “Ja!” Zij zeiden toen: “Dan ben jij je verstand kwijt. Want het bestaat niet dat een schip vanzelf vaart, aankomt en aflost. Dit is absoluut onmogelijk.” Hij zei toen: “Hoe kunnen jullie dit wel vreemd vinden, terwijl jullie zonder enige moeite durven te beweren dat deze hemelen, zon, maan, sterren, bergen, bomen, dieren en mensen allemaal geen Schepper hebben?” Toen wisten zij dat de man hun verstand had aangesproken en zij stonden versteld van zijn antwoord.

  Een ander mooi voorbeeld over dit onderwerp is het volgende: Er werd tegen een bedoeïen gezegd: “Hoe weet je zeker dat jouw Heer bestaat?” Hij antwoordde: “De voetsporen in het zand duiden op een voetganger die voorbij is gekomen en uitwerpselen duiden op kamelen die voorbij zijn getrokken. Dus, een hemel vol met sterren, een aarde rijk aan wegen en een zee rijk aan golven, duidt dit allemaal niet op de Alhorende, de Alziende (oftewel, duidt dit niet op Allah)?” In het kader hiervan zegt Allah:

  ((أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ)) “…Zijn zij uit niets geschapen of zijn zij zelf de scheppers?” (at-Toor 52:35)

  Is het mogelijk dat iets uit niets voortkomt? Oftewel: is het mogelijk dat er niets was en dat uit dit niets vervolgens iets ontstaan is? Gebruik je verstand! Luister naar je verstand! Het antwoord is: nee. Is het dan mogelijk dat de mens met zijn perfecte bouw en structuur plotseling uit het niets kan ontstaan? Natuurlijk niet. Daarom zegt het vers dan ook: zijn zij dan uit niets geschapen? En vervolgens vermeldt het vers: of zijn zij zelf de scheppers. Is het mogelijk dat de mens zichzelf heeft geschapen? Is het mogelijk dat iets wat er nog niet is zichzelf schept? Het antwoord is weer nee. Dus er blijft 1 optie over. En dat is dat de mens is geschapen door een Schepper, God, Allah.

  Afsluitend wil ik zeggen: de mens heeft al jarenlang ernaar gestreefd om de stadia van schepping tot in detail te ontdekken. Dit in een mate dat het vele mensen tot wanhoop heeft gedreven. Een wanhoop die in balans gehouden wordt door het algemene geloof dat ieder verstand moet erkennen, dat hoe lang de lijst van oorzaak en gevolg ook mag zijn, er altijd iets moet zijn dat in zichzelf de oorzaak van zijn bestaan en voortdurend bestaan in zich draagt. Dit is het ware begin, waarvoor er niets was, anders zouden alle geschapen dingen nooit ontstaan zijn, dit beste lezers, is Allah. Dus nogmaals:

  De mens heeft al jarenlang ernaar gestreefd om de stadia van schepping tot in detail te ontdekken. Dit in een mate dat het vele mensen tot wanhoop heeft gedreven. Een wanhoop die in balans gehouden wordt door het algemene geloof dat ieder verstand moet erkennen, dat hoe lang de lijst van oorzaak en gevolg ook mag zijn, dus hoevaak we ook zeggen dat het ene uit het andere voortkomt, er moet altijd iets zijn dat in zichzelf de oorzaak van zijn bestaan en het voortdurend bestaan in zich draagt. Dit is het ware begin, waarvoor er niets was, anders zouden alle geschapen dingen nooit ontstaan zijn, en dit is, zoals gezegd: Allah: Jouw schepper en mijn schepper, zouden wij Hem dan niet moeten aanbidden?

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Beoordelingen