Verloren tijd kun je inhalen met addikr

Beschrijving

Degene die het einde van zijn tijd bereikt en wenst terug te winnen wat hij verloren heeft, moet gedenken en allesomvattende dhikr (gedenken van Allah) verrichten.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Verloren tijd kun je inhalen met addikr

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  استدرك ما فاتك بالذكر

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Degene die het einde van zijn tijd bereikt en wenst terug te winnen wat hij verloren heeft, moet gedenken en allesomvattende dhikr (gedenken van Allah) verrichten. Wanneer hij dit doet zal zelfs het kleine overgebleven gedeelte van zijn leven langdurig worden. Hij kan bijvoorbeeld deze litanie reciteren:

  SubhānAllāh al-`Azīm wa bi-hamdihī ‘adada khalqihī wa-ridā nafsihī wa-zinata arshihī wa-midāda kalimātihi.

  (Verheven is Allah de Allergrootste, en met Zijn Lof, zoveel als Zijn schepping is en zoveel Hij wenst, zoveel als het de Troon versiert en zoveel als de inkt dat Zijn Woorden moge schrijven.)

  En het [vrijwillige] gebed en het vasten dat aan hem voorbijgegaan is, kan hij inhalen door het veelvuldig zenden van salawāt (zegeningen) voor de Boodschapper van Allah (Allah zegene hem vrede en geve hem vrede).

  Want, als je jouw hele leven zou doorbrengen met het dienen van Allah [door te bidden, te vasten en het geven van aalmoezen) en Allah zendt één maal salawāt voor jou, dan zal die ene zegening zwaarder wegen dan al jouw aanbidding en goede daden. Want je bidt zoveel als mogelijk is voor jou, en Hij stuurt salawāt die Zijn Heerschappij passend is.

  Dit is het geval met één zegening, kan je nagaan als Hij tien zegeningen zendt wanneer jij één salawāt voor de Boodschapper van Allah (Allah zegene hem vrede en geve hem vrede) zendt, zoals is overgeleverd van een sahīh (authentieke) Hadīth. De rest van je leven wordt mooi en waardevol als je Allah aanbidt door Hem te gedenken (dhikr) of door het zenden van salawāt voor de Boodschapper van Allah (Allah zegene hem vrede en geve hem vrede).

  Het is overgeleverd dat er op een prooi niet wordt gejaagd noch dat een boom wordt geveld of het is vanwege de nalatigheid (ghaflah) in het gedenken van Allah. Want een dief berooft geen huis wanneer de bewoners wakker zijn, hij steelt eerder als ze slapen of onoplettend zijn.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !