Om de kwaliteit van het huwelijk te verhogen

Beschrijving

Veel daden worden door het koppel geminimaliseerd, maar die in de werkelijkheid een profijtvolle bijdrage zijn voor een geslaagde huwelijk. In dit artikel vind de lezer de punten terug die de band tss. de echtgenoten versterkt.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Om de kwaliteit van het huwelijk te verhogen

[ nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

Islam voor iedereen

لتقوية العلاقة الزوجية

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1434

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 Om de kwaliteit van het huwelijk te verhogen

1. Het uitwisselen van geschenken.
2. Samen tijd doorbrengen.
3. ‘The look of love’.
4. Elkaar met warmte begroeten.
5. Complimenteer elkaar.
6. Gezamelijk verantwoordelijkheid nemen voor het huishouden.
7. Spreek lovende woorden.
8. Samen tijd buitenshuis doorbrengen.
9. Vreedzame bijeenkomsten.
10. Gebalanceerd zijn met je antwoorden (ja/nee).
11. Toon interesse, steun en zorg.
12. Verander de routine.
13. Vertroetel elkaar.
14. Verberg je gevoelens niet.
15. Noem elkaar bij prachtige namen.
16. Spreek niet over problemen alvorens te gaan slapen.
17. Laat zien dat je dankbaar bent.
18. Verontschuldig je indien nodig.
19. R-E-S-P-E-C-T.
20. Bestudeer de Seerah (biografie van de Profeet)

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !