Alles in paren

Beschrijving

Glorie zij Hem, die van alle dingen paren schiep, van wat de aarde voortbrengt en van hun soort en van wat zij niet kennen. (Koran 36:36) Dit vers heeft ons 14 eeuwen geleden over één van de basis wetten van het leven geïnformeerd. Je kunt hier meer over lezen in het artikel.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Alles in paren

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: walidin.com

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  الإزدواجية

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  مصدر: walidin.com

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Alles in paren

  Glorie zij Hem, die van alle dingen paren schiep, van wat de aarde voortbrengt en van hun soort en van wat zij niet kennen. (Koran 36:36)

  Dit vers heeft ons 14 eeuwen geleden over één van de basis wetten van het leven geïnformeerd. Allah de Almachtige verkondigt dat Hij alles in paren heeft geschapen. Allah Zelf is ver boven het beschikken van een gelijke. De reden waarom dit vers op deze manier begint, is om onze aandacht te vestigen op de innerlijke betekenis van het gepaarde bestaan van wezens. Gepaard bestaan duidt op Zowel een tegenstelling als op een gelijkheid. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is man en vrouw. De wetenschappelijke definitie van gepaarde schepping impliceert “gelijke posities”. Warm en koud of licht en donker vormen ook een paar. Een van de meest interessante aspecten zijn de voorbeelden van paren die Allah de Almachtige in dit vers geeft:

  1. Paren die de aarde voortbrengt.
  2. Paren van hun soort.
  3. Vele andere paren die wij niet kennen.

  Laten we eerst, om de boodschap van dit vers te ontdekken, naar de conclusies kijken die de wetenschap heeft getrokken in het licht van recente onderzoekingen. De ontdekking van de positron door de natuurkundige Anderson kan als het keerpunt van natuurkunde in zijn tijd worden gezien. Het was Maurice Dirac die het eerst pariteit (gepaarde schepping) aannam. Pariteit is een basisprincipe in de moderne natuurkunde. Elk deeltje in het universum heeft een bepaalde lading en/of draaiing. Wanneer een deeltje is gevormd wordt een “tegenhanger” of antideeltje gemaakt, want wezens worden altijd in paren geschapen. Ook de nucleaire natuurkunde gaat ervan uit dat elk deeltje samen met zijn tegenovergestelde partner bestaat.

  De meest beroemde van deze zijn:
  De positron, antideeltje van de elektron;
  De antiproton, antideeltje van de proton;
  De antineutron, antideeltje van de neutron;

  Glorie zij Hem, Die van alle dingen paren schiep, van wat de aarde voortbrengt en van hun soort en van wat zij niet kennen.

  Alle wezens die een tegenovergestelde of eenzelfde partner hebben zijn sterfelijk of beperkt. Maar Allah is “de Glorieuze”: Hij is zonder gelijke en boven alles.

  1. PAREN …Van wat de aarde voortbrengt…

  Dit gedeelte van het vers wordt door sommige deskundigen beschouwd, als een verwijzing naar het plantenrijk. Deze interpretatie is incompleet, het vers beperkt zich niet alleen tot planten. De eerste categorie van het vers omschrijft de beperkingen van derde. Het zou verkeerd zijn als iemand de zin: “…en van wat zij niet kennen” interpreteerde als een verwijzing naar elektriciteit of magnetisme. Paren die door de aarde worden gemaakt kunnen als volgt worden opgesomd:

  * Gelijke paren die in hun natuurkundige of chemische kwaliteit verschillen: Bijvoorbeeld metalen en niet-metalen.

  * Biologische tegenovergestelde paren: Mannelijke en vrouwelijke sekse van planten.

  Allah is Degene die het water uit de hemel stuurt en daarbij brachten Wij paren planten voort, ieder verschillend van de ander. (Koran 20:53)

  …en Hij maakte van elke vruchtsoort in twee geslachten op…(Koran 13:3)

  Tegenwoordig weten we dat het fruit van een plant of boom door sexuele eigenschappen ontstaat

  * Mannelijke en vrouwelijke sexe bij dieren: Ook de chromosomen komen in paren voor; In chromosomen wordt het erfelijk materiaal opgeslagen, het mannelijke y- chromosoom en het vrouwelijke x-chromosoom.

  * Natuurkundig tegenovergestelde paren: Elektrisch verschillende paren; positief en negatief geladen ionen.

  * Magnetisch tegenovergestelde paren: De polen van een magneet verhouden zich als Noord en Zuid.

  2. PAREN ………Van hun soort……….

  Er zijn verschillende betekenissen aan dit vers verbonden:

  a) man en vrouw (tegenovergestelde partners).
  b) persoonlijkheidstrekken, bijvoorbeeld: gemeen/medelijdend, moedig/laf, gul/gierig.
  c) eigenschappen met tegenovergestelde waarden, bijvoorbeeld: huichelarij/attentie, vreedzaamheid/naïviteit.

  3. PAREN …van wat zij niet kennen.
  De wet van gepaardheid betrekt alle verschijnselen van materie en energie:

  * Processen van energie-emissie en opname die de natuurkunde alleen de laatste tijd heeft doorgrond. Alhoewel we deze processen nog niet helemaal begrijpen, weten we van bet bestaan van zwarte gaten en quasars waar energie wordt geabsorbeerd. Deze twee regio’s die lijken paarsgewijs voor te komen en oefenen tegen invloeden op elkaar uit.

  * Krachten van aantrekking en afstoting, vooral zwaartekracht gecompenseerd door middelpuntvliedende kracht. Als de tegenstelling van deze krachten niet bestond zouden alle planeten in hun zonnen vallen of in de ruimte worden gesmeten. Zwaartekracht en draaiende bewegingen zorgen samen voor een evenwichtige situatie in het universum. Wanneer wij dit evenwicht vanuit het standpunt van onze aarde en het universum onderzoeken, komen we een perfect uitgebalanceerde harmonie tegen. Alle lof behoort aan Allah, die alles in paren heeft geschapen.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !