De vervalsing van de geopenbaarde boeken

Beschrijving

Er zijn veel argumenten te vinden die bevestigen dat de voorgaande boeken en geschriften die door Allah geopenbaard waren niet meer in hun oorspronkelijke vorm bewaard zijn gebleven. Dit artikel toont ons aan hoe de Koran ons dat ptecies aantoont.

Download
Beoordelingen