Het hiernamaals, het leven na de dood

Beschrijving

Het geloof in het hiernamaals is niet gebaseerd op blind geloof veel mensen vragen zich af hoe een persoon met een wetenschappelijk en logisch denkend karakter ook maar enigszins kan geloven in het leven na de dood. Mensen gaan ervan uit dat iemand die gelooft in het hiernamaals dit doet uit blind geloof.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Het hiernamaals, het leven na de dood

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  2013 - 1435

  الآخرة, الحياة بعد الموت

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.

  HET HIERNAMAALS - LEVEN NA DE DOOD

  Vraag: Hoe kan je het bestaan van het hiernamaals, het leven na de dood, bewijzen?

  Antwoord

  1. Het geloof in het hiernamaals is niet gebaseerd op blind geloof.

  Veel mensen vragen zich af hoe een persoon met een wetenschappelijk en logisch denkend karakter ook maar enigszins kan geloven in het leven na de dood. Mensen gaan ervan uit dat iemand die gelooft in het hiernamaals dit doet uit blind geloof.

  Mijn geloof in het hiernamaals is gebaseerd op een logisch argument.


  2. Het Hiernamaals, een logisch geloof.

  Er staan meer dan duizend verzen in de Glorieuze Koran, die wetenschappelijke feiten bevatten (refereer naar mijn boek "Qur'an and Modern Science-Compatible of Incompatible?"). Vele feiten die al werden vermeld in de Koran zijn in de laatste paar eeuwen ontdekt. Maar de wetenschap is nog niet gevorderd tot een niveau waarin het alle verklaringen in de Koran kan bevestigen.

  Stel dat van 80% van alles dat in de Koran staat vermeldt is bewezen dat het 100% correct is. Over de overige 20% doet de wetenschap nog geen verslag, omdat het nog niet op het niveau zit, waarin het zou kunnen bewijzen of het correct of incorrect is. Met het kleine beetje kennis dat we bezitten kunnen we niet met zekerheid zeggen dat zelfs één % van een enkel vers van de Koran van deze 20% fout is. Dus wanneer van 80% van de Koran is bewezen dat het 100% correct is en de overige 20% is nog niet bewezen, dat zou een logisch iemand zeggen dat de overige 20% ook correct is. Het bestaan van het hiernamaals, wat vermeld staat in de Koran, valt onder deze 20%, waarvan mijn logisch verstand zegt dat het waar is.

  3. Het concept van vrede en menselijke normen is waardeloos zonder een concept van het hiernamaals.

  Is diefstal een goede of een slechte daad? Een normale persoon zou zeggen dat het slecht is. Hoe zou een persoon die niet gelooft in het hiernamaals een invloedrijke en machtige misdadiger overtuigen dat stelen slecht is?

  Stel, ik ben de meest machtige en invloedrijke crimineel in de wereld. Op hetzelfde moment ben ik een intelligent en logisch nadenkend persoon. Ik zeg dat stelen goed is want het helpt mij een luxe leven te leiden. Dus voor mij is stelen goed.

  Als iemand ook maar een logisch argument naar voren kan brengen waarom het slecht voor mij is, dan stop ik meteen. Mensen komen meestal met de volgende argumenten:

  a. De persoon die bestolen is zal het moeilijk krijgen.

  Sommige mensen zullen zeggen dat de persoon die bestolen is, het moeilijk zal krijgen. Ik ben het er zeker mee eens dat het slecht is voor de persoon die bestolen is. Maar het is goed voor mij. Als ik duizend dollar steel, kan ik een heel goede maaltijd eten in een vijf sterren restaurant.

  b. Iemand kan jou bestelen.

  Sommigen zeggen dat ik op een dag zelf bestolen kan worden. Niemand kan van mij crimineel en ik heb honderden bodyguards. Ik kan iedereen beroven, maar niemand kan mij beroven. Diefstal kan een riskante bezigheid zijn voor een gewone persoon, maar niet voor een invloedrijke persoon als mij.

  c. De politie kan je komen arresteren

  Sommigen zullen zeggen, dat ik gearresteerd zou kunnen worden door de politie. De politie kan me niet arresteren, ik heb ze in mijn zak. Ik heb de politiek in mijn zak. Ik ben het ermee eens dat, als een gewone persoon steelt, hij opgepakt zou worden en dat zou slecht voor hem zijn. Maar ik ben een buitengewoon invloedrijke en machtige crimineel.

  Geef me één logische reden waarom het slecht voor me is en zal stoppen met stelen.

  d. Het is te gemakkelijk geld verdienen.

  Sommige mensen zeggen dat het gemakkelijk verdient geld is en het is niet het geld dat je echt verdient hebt, door er hard voor te werken. Ik ben het er compleet mee eens, en dat is ook één van de belangrijkste redenen waarom ik steel. Als een persoon de keuze heeft om gemakkelijk aan geld te komen of moeilijk, dan kiest een logische persoon voor de makkelijke weg.

  e. Het is tegen de menselijkheid

  Er kan worden gezegd dat het onmenselijk is en dat een persoon voor andere mensen zou moeten zorgen. Ik stel je de tegenvraag, wie is het die deze wet genaamd 'menselijkheid' heeft geschreven en waarom zou ik het volgen.

  Deze wet kan misschien goed zijn voor de emotionele en sentimentele mensen, maar ik zie er geen voordeel in voor mezelf wanneer ik voor andere mensen zou zorgen.

  f. Het is een egostische daad.

  Sommigen kunnen zeggen dat stelen een daad van egoïsme is. Het is waar dat diefstal een egoïstische daad is; maar waarom zou ik niet egoïstisch zijn? Het helpt mij om van het leven te genieten.

  1. Geen logische reden waarom stelen een slechte daad is

  Al deze argumenten die proberen te bewijzen dat stelen een slechte daad is zijn nutteloos. Deze argumenten zijn misschien genoeg voor de 'gewone' man, maar niet voor een machtige en invloedrijke crimineel zoals ik. Geen van de argumenten kunnen worden verdedigd op de kracht van logica en redenering. Het is dan ook geen verrassing dat er zoveel criminelen in deze wereld zijn.

  Hetzelfde geldt voor verkrachting, vreemdgaan etc. Deze kunnen door de persoon zelf worden goedgepraat, omdat ze er zelf plezier aan beleven en er geen logisch (buiten het emotionele om) argument dat hun kan overtuigen dat deze zaken slecht zijn.

  2. Een Moslim kan een invloedrijke en machtige crimineel overtuigen

  Laten we nu een van rol wisselen. Stel je voor dat jij de meest machtige en invloedrijke crimineel van de wereld bent, die de politie en de politiek in zijn zak heeft. Je hebt een leger aan beveiligingsmensen. Ik ben een Moslim die jou zal overtuigen dat stelen, verkrachting, vreemdgaan etc. slechte daden zijn.

  Zelfs als Ik dezelfde argumenten naar voren zal brengen om te bewijzen dat stelen slecht is zal de crimineel op dezelfde manier antwoorden.

  Ik weet dat de crimineel logisch denkt en dat al zijn argumenten waar zijn, alleen als hij de meest machtige en invloedrijke crimineel is.

  3. Elk persoon wil rechtvaardigheid.

  Ieder persoon verlangt naar rechtvaardigheid. Zelfs als hij geen rechtvaardigheid wenst voor anderen, wenst hij het voor zichzelf. Sommige mensen zijn bedwelmd door macht en invloed en doen anderen pijn en onrecht aan. Deze zelfde mensen zullen het er zeker niet mee eens zijn als hun enig onrecht zou worden aangedaan. De reden waarom zulke mensen ongevoelig worden voor het lijden van anderen is de drang naar macht en invloed. Macht en invloed, laten ze niet alleen toe om anderen onrecht aan te doen, maar het voorkomt ook dat anderen hen onrecht aandoen.

  4. God is de Machtigste en de Meest Rechtvaardige.

  Als een Moslim zou ik de crimineel overtuigen van het bestaan van God de Almachtige (verwijs naar het antwoord: het bewijzen van het bestaan van God). Deze God is machtiger dan jij en is tegelijkertijd ook rechtvaardiger. De Glorieuze Koran zegt: "Voorwaar, Allah behandelt niemand in de geringste mate onrechtvaardig." [Koran 4:40]

  5. Waarom straft God mij niet?

  Omdat de crimineel een logisch nadenkend en wetenschappelijk persoon is, is hij het ermee eens dat God bestaat, nadat de wetenschappelijke feiten van de Koran aan hem zijn gepresenteerd. Hij zou zichzelf af kunnen vragen waarom hij nog niet gestraft is, als God Machtig en Rechtvaardig is.

  6. De mensen die onrecht plegen zouden moeten worden gestraft.

  Elk persoon die heeft geleden aan enige vorm van onrecht, of het nu in het financiële of sociale opzicht is, wil bijna zeker dat de bron van het onrecht

  7. Dit leven is een test voor het hiernamaals

  Dit leven is een test voor het hiernamaals. De Glorieuze Koran zegt: "Degenen Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde." [Koran 67:2]

  8. De uiteindelijke rechtvaardigheid op de Dag des Oordeels.

  De Glorieuze Koran zegt: "Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting." [Koran 3:185]

  De uiteindelijke rechtvaardigheid zal worden toegediend op de Dag des Oordeels. Nadat een persoon sterft, zal hij worden opgewekt op de Dag des Oordeels samen met de rest van de mensheid. Het is mogelijk dat een persoon een deel van zijn straf in deze wereld ontvangt. De uiteindelijke beloning of straf zal pas in het hiernamaals zijn. God, de Almachtige zou een dief of een verkrachter zijn straf misschien niet geven in deze wereld. Maar ze zullen er zeker verantwoording voor moeten afleggen op de Dag des Oordeels en dan zullen ze ervoor gestraft worden in het hiernamaals (het leven na de dood).

  9. Welke straf kan het menselijk recht geven aan Hitler?

  Hitler doodde 6 miljoen Joden gedurende zijn terroristische regime. Zelfs als de politie hem had gearresteerd, welke straf zou het menselijke recht aan Hitler kunnen geven voor het onrecht dat hij heeft begaan? Het meeste wat ze zouden kunnen doen is hem naar de gaskamer sturen. Maar dat zou slechts de straf zijn voor het vermoorden van één jood. Hoe zit het dan met de overige slachtoffers?

  10. Allah kan Hitler meer dan 6 miljoen keer verbranden in het Hellevuur.

  Allah zegt in de Glorieuze Koran: "Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen geloven zullen Wij in het Vuur (de Hel) leiden: telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de harde bestraffing proeven. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs." [Koran 4:56]

  Als Allah het wil kan Hij Hitler meer dan 6 miljoen keer laten verbranden in het hiernamaals.

  11. Er is geen concept van de menselijke waarden van goed en slecht zonder het concept van het hiernamaals.

  Het is duidelijk dat als een persoon niet overtuigt is van het hiernamaals (leven na de dood), de menselijke waarden zoals goed en slecht geen invloed hebben om een persoon te overtuigen van zijn slechte daden, vooral als deze persoon invloedrijk en machtig is.

  Einde.