Iblis-Engel of Djinn?

Beschrijving

De Koran zegt op diverse plaatsen dat Iblis een engel is, maar in Surah Al-Kahf zegt het dat Iblis een Djinn is. Is dit geen tegenstrijdigheid in de Koran?

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Iblis-Engel of Djinn?

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  2013 - 1435

  إبليس والملائكة؟

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.


  IBLIS- ENGEL OF DJINN?

  Vraag:

  De Koran zegt op diverse plaatsen dat Iblis een engel is, maar in Surah Al-Kahf zegt het dat Iblis een Djinn is. Is dit geen tegenstrijdigheid in de Koran?

  1. Iblis en de Engelen vermeld in de Koran

  Het verhaal van Adam en Iblis staat op verscheidene plaatsen in de Koran vermeld, waarin Allah zegt: "We zeiden tegen de engelen om te buigen voor Adam: en ze buigden, behalve Iblis."

  Het staat vermeld in:

  Surah Al Baqarah hoofdstuk 2 vers 34
  Surah Al 'Araf hoofdstuk 7 vers 11
  Surah Al Hijr hoofdstuk 15 verzen 28-31
  Surah Al Isra hoofdstuk 17 vers 61
  Surah Ta Ha hoofdstuk 20 vers 116
  Surah Sad hoofdstuk 38 verzen 71-74

  Maar in Surah Al Kahf, hoofdstuk 18, vers 50 zegt de Koran: "En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden: "Knielt jullie eerbiedig voor Adam neer," toen knielden zij, behalve iblis, hij behoorde tot de djinns.." [Koran 18:50]

  2. De Arabische regel van Tagleeb

  De Nederlandse vertaling van het eerste deel van het vers 'Wij zeiden tot de engelen, knielt jullie eerbiedig voor Adam neer, toen knielden zij, behalve iblis', geeft ons de impressie dat iblis een engel was. De Koran is geopenbaard in het Arabisch. In de Arabische gramatica is er een regel die bekend staat als Tagleeb. Dit houdt in dat als de meerderheid wordt aangesproken, dan is dat inclusief de minderheid. Bijvoorbeeld, ik spreek een klas van honderd studenten aan, waarvan er 99 jongens zijn en 1 meisje. Als ik dan in het Arabisch zeg dat de jongens op moeten staan, dan bevat dit ook het meisje. Ik hoef haar niet apart aan te spreken.

  Hetzelfde geldt in de Koran, wanneer Allah de engelen aansprak was ook iblis aanwezig, maar het is niet nodig om hem apart aan te spreken. Daarom kan iblis volgens die regel een engel of een djinn zijn, maar we weten nu van Surah Al Kahf, hoofdstuk 18, vers 50, dat iblis een djinn is. Nergens staat in de Koran dat iblis een engel is. Daarom staat er geen tegenstrijdigheid in de Koran.

  3. Djinns hebben een eigen wil en kunnen Allah ongehoorzaam zijn

  Ten tweede, hebben jinns een vrije, eigen wil en kunnen wel of niet gehoorzaam zijn aan Allah, maar engelen hebben geen vrije wil en zijn Allah altijd gehoorzaam. Daarom komt de vraag of een engel Allah ongehoorzaam is niet naar boven. Dit geeft dus verder aan dat iblis een jinn is en niet een engel.