Moslims aanbidden de ka’ba

Beschrijving

Als de Islam tegen afgoden (beelden) aanbidding is, waarom aanbidden, en buigen de Moslims dan neer naar de Ka’aba in hun gebeden?

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Moslims aanbidden de ka’ba

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  auteur: dr. Zakir Naik

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  uitgever: overislam.nl

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1435

  Islam voor iedereen

  هل المسلمون يعبدون الكعبة ؟

  « باللغة الهولندية »

  المؤلف: د. زكير نيت

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  مصدر: overislam.nl

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah

  MOSLIMS AANBIDDEN DE KA'ABA

  Vraag:

  Als de Islam tegen afgoden (beelden) aanbidding is, waarom aanbidden, en buigen de Moslims dan neer naar de Ka'aba in hun gebeden?

  Antwoord:

  De Ka'aba is de Qibla, dat betekent de richting waarheen de Moslims staan gedurende hun gebed. Het is belangrijk om te vermelden dat, terwijl de Moslim naar de Ka'aba gericht staan gedurende de gebeden, ze de Ka'aba niet aanbidden. Moslim aanbidden en knielen alleen maar neer voor Allah en voor niemand anders.

  Het staat vermeld in Surah Baqarah: "Waarlijk, Wij hebben gezien hoe jou gezicht voortdurend tot de hemel wendde, daarom wenden Wij jou nu naar een Qiblah die jou welgevallig is. Wend jou gezicht in de richting van de Masjd al Haram (de Gewijde Moskee te Mekka). En waar jullie je ook bevinden (en de Salaat gaan verrichten), wend jullie gezichten in die richting." [Koran 2:144]

  1. De Islam gelooft in het koesteren van eenheid.

  Bijvoorbeeld, als een Moslim het gebed (de Salaat) wil verrichten, zullen sommigen zich naar het noorden willen richten, sommigen naar het zuiden, etc. Om de Moslims te verenigen in hun aanbidding van de Ene Echte God, worden de Moslims gevraagd, waar ze zich ook bevinden, om alleen maar één richting te richten, namelijk richting de Ka'aba. Als sommige Moslims in het westen wonen dan richten ze zich naar het oosten. Op dezelfde manier richten de Moslims die in het oosten wonen zich naar het westen.

  2. De Ka'aba staat in het Centrum van de Wereldkaart.

  De Moslims waren de eerste mensen die een kaart van de wereld tekenden. Ze tekenden de kaart met het zuiden naar boven gericht en het noorden naar beneden. De Ka'aba lag in het centrum. Later, hebben westerse cartografen de kaart andersom getekend, met het noorden naar boven gericht en het zuiden naar beneden. Maar Alhamdulillah ligt de Ka'aba nog steeds in het centrum van de wereldkaart.

  3. De Tawaaf om de Ka'aba indiceert n God.

  Als de Moslims naar de Masjid al Haram in Mekka gaan, dan doen ze tawaaf of rondgang om de Ka'aba. Deze handeling symboliseert het geloof en de aanbidding van Één God, net zoals elke cirkel één centrum heeft, is er ook maar één God het waard om aanbeden te worden.

  4. Hadieth van Omar (moge Allah tevreden met hem zijn)

  Met betrekking tot de zwarte steen, de hajr-el-aswad, is er een hadieth (overlevering) afkomstig van een grote metgezel van de Profeet (saws), Omar (moge Allah tevreden met hem zijn).

  Volgens Sahih Boukharie, volume 2, boek van Hajj, hoofdstuk 56, hadieth no. 675. Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik weet dat jij een steen bent en noch voordeel noch nadeel kan verschaffen. Als ik de Profeet (SalAllahu alayhi wa Salaam) jou niet zag aanraken en kussen, dan zou ik je nooit hebben aangeraakt noch gekust."

  5. Mensen stonden op de Ka'aba om te adhaan te geven.

  In de tijd van de Profeet (saws), stonden de mensen zelfs op de Ka'aba om de 'adhaan' om te roepen, de oproep tot gebed. Iemand kan degenen die de Moslims beschuldigen van de aanbidding van de Ka'aba vragen; welke afgodsdienaar stond ooit op de afgod die hij aanbidt?

  Einde

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Beoordelingen