Slaap is een van de tekenen van Allah

Beschrijving

De Verhevene heeft gezegd: “En tot Zijn Tekenen behoort jullie slaap in de nacht, en overdag zoeken jullie naar Zijn gunst. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat luistert.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 23.]

Download
Beoordelingen