Nogmaals: Oproep om welwillendheid onder de mensen van de Soennah!

Beschrijving

Tien jaar geleden, aan het einde van de leeftijd van beide eminente Sheikh’s: onze Sheikh Abdel ‘Aziz ibn Baz en Sheikh Mohammed bin Saleh Al’otheimine -moge Allah hen genadig zijn - een kleine groep mensen van de soennah wijden zich tot het waarschuwen tegen de groepen die zijn afgeweken van het pad van de voorgangers van onze gemeenschap.

Download

Categorieën:

Beoordelingen