Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de geloofsleer

Beschrijving

Deelgenoten toekennen aan Allah is de grootste zonde die er bestaat. Dit wordt herleid uit de h’adieth van Abie Bakrah, dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) drie maal het volgende zei: “Zal ik jullie de grootste zondes vertellen?” Zij zeiden: “Jawel, O boodschapper van Allah.” Hij zei: “Deelgenoten toekennen aan Allah.” [Moettafaqoen ‘alayh: d.w.z. overeengestemd tussen Boekhaarie en Moeslim.]

Download
Beoordelingen