De eerste generaties bevonden zich op het monotheïsme

Beschrijving

Allah de Verhevene zegt: “De mensheid was één gemeenschap (op één religie – het islamitische monotheïsme). Vervolgens (nadat zij afgeweken waren en het dogma van shirk - polytheïsme - innoveerden) zond Allah de profeten als aankondigers van goed nieuws (betreffende het Paradijs) en als waarschuwers (betreffende de Hel).

Download
Beoordelingen