Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht

Beschrijving

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen Loeqmaan tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem vermaande: ‘O mijn zoon! Ken geen deelgenoten toe aan Allah. Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht.” [Soerat Loeqmaan (31), aayah 13.]

Download

Categorieën:

Beoordelingen