Kinderen in gebedsrijen naar achter sturen

Beschrijving

Kinderen in gebedsrijen naar achter sturen

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Fatwa: Kinderen in gebedsrijen naar achter sturen

  [nederlands - dutch-الهولندية]

  auteur: Sheikh Abdoel Aziez ibn Baaz

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: Madjmoe’ Fataawa Maqaalaat Moetanawwi’ah, deel12, blz 399

  publisher: www.al-yaqeen.com

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1435

  Islam voor iedereen

  فتوى: إذا سبق الصبيان من هم أكبر منهم إلى الصف الأول فهم أولى به

  « باللغة الهولندية »

  المؤلف: شيخ عبد العزيز بن باز

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  الناشر:www.al-yaqeen.com

  مصدر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة م. 12 ص 399

  النا

  2014- 1435

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Kinderen in gebedsrijen naar achter sturen

  Vraag:

  Sommige kinderen komen op vrijdag vroeg (naar de moskee). Daarna komen er personen die ouder zijn, laten hun opstaan en gaan zitten op hun plekken. Als bewijs hiervoor halen zij de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) aan: “Laat er achter mij degenen onder jullie zijn die wijs en volwassen zijn.” Is dit toegestaan?

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah

  Dit is de mening van sommige geleerden die zeggen dat het beter is voor jonge jongens om rijen achter de mensen te vormen. Maar dit is een mening die nader moet worden bekeken. De meest correcte mening is dat als zij daar als eerste waren, het niet toegestaan is om hen naar achteren te sturen. Als zij als eerst de eerste of tweede rij bereiken, mogen degenen die na hen komen hun niet naar achteren sturen. Want zij zijn daar als eerste komen zitten en dit geeft hun meer recht (op hun plekken) dan degenen die na hen zijn gekomen.

  Dus het is niet toegestaan om ze naar achteren te sturen vanwege de algemene betekenissen van de overleveringen die over deze kwestie gaan. Het naar achteren sturen (van de jongeren) kan ook veroorzaken dat zij wegblijven van het (gezamelijke) gebed en zich niet meer haasten naar het (gezamelijke) gebed. En dit is niet gepast.

  Maar als een groep tezamen aankomt (voor het gebed) omdat zij bijvoorbeeld samen reizen of om andere reden, dan dienen de mannen de eerste rijen te vormen, de jongeren achter hen en de vrouwen daar weer achter, indien zij aanwezig zijn. Dit geldt wanneer een groep samen is. Maar voor de ouderen die later binnenkomen, de jongeren verplaatsen en hun plekken innemen is niet toegestaan zoals we hebben vermeld.

  Met betrekking tot de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): “Laat er achter mij degenen onder jullie zijn die wijs en volwassen zijn”, is het bedoeld om personen die wijs en volwassen zijn aan te moedigen om zich te haasten naar het (gezamelijke) gebed, zodat zij in de voorhoede van de mensen zullen zijn, het betekent niet dat degene die voor hun zijn gekomen naar achteren worden gestuurd vanwege hen (de ouderen). Want dit is tegenstrijdig met bewijzen uit Sharie’ah (Islamitsche wetgeving) die we reeds hebben genoemd.

  Sheikh Abdoel Aziez ibn Baaz

  (Madjmoe’ Fataawa Maqaalaat Moetanawwi’ah, deel12, blz 399)

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !