Hoe bewijzen wij het bestaan van God?

Beschrijving

We gaan door met de volgende vraag: Bestaat God? Dus, als we de theorieën over fossielen ontkracht hebben. Ik bedoel, al die theorieën over fossielen, vondsten die gedaan zijn en het plaatje dat erbij gemaakt is en in elkaar overgelopen is. Als dat ontkracht is, komt dan toch weer de vraag naar voren: bestaat God?

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Hoe bewijzen wij het bestaan van God?

دليل وجود الله

بسم الله الرحمن الرحيم

 Hoe bewijzen wij het bestaan van God?  

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met een ieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Koran en wetenschap. (https://www.youtube.com/watch?v=8XypCRisn2Q)

We gaan door met de volgende vraag: Bestaat God? Dus, als we de theorieën over fossielen ontkracht hebben. Ik bedoel, al die theorieën over fossielen, vondsten die gedaan zijn en het plaatje dat erbij gemaakt is en in elkaar overgelopen is. Als dat ontkracht is, komt dan toch weer de vraag naar voren: bestaat God? Wat hebben we nodig om te bewijzen dat God bestaat? Kunnen we Hem zien? Neen. Maar, als je jouw ogen dicht doet, kun je ook niets zien. Ik bedoel; als je beperkt bent in je mogelijkheden, dan zie je heel veel dingen niet. Je ogen zijn dicht, je ziet niet, maar je doet ze open, je ziet. Als de bewijzen niet voor jou beschikbaar zijn, kan je niet zien. Als ze beschikbaar zijn, dan begrijp je het.

Als wij een infrarood oog hadden, konden we door onze oogleden heen kijken. Kunnen we gedachten zien? Neen. Maar, je weet wel dat ze wel bestaan. Het gaat erom, zoals in die Koran vers, denk na. “Hebben zij dan niet nagedacht?” Maar zorg wel dat je logisch blijft nadenken. Allah vraagt dit ook herhaaldelijk van ons in de Koran. Laten we eens naar een aantal wetenswaardigheden gaan kijken om te zien of God echt bestaat. (01:50). We leven in een uitzonderlijke periode van de schepping. En voor de atheïsten onder ons, zoals je gezien hebt, weten we dat we nog maar net op aarde zijn in vergelijking met het ontstaan van de aarde. In die periode is veel gebeurd. Maar de laatste 150 jaar is het enorm snel gegaan in de wetenschap.

De wetenschap heeft niet stilgestaan en heeft ons enorm veel voordelen gebracht. Een onderdeel daarvan heeft te maken met het ontdekken van natuurwetten. En een van die natuurwetten, een belangrijke natuurwet, is die van thermodynamica. Namelijk één van de belangrijkste eigenschappen van alles wat zich om ons heen bevindt, is dat het onderhevig is aan verval. Alles zal vroeg of laat vervallen tot chaos. Of beter gezegd, door de invloed van krachten in het universum zoals warmteverschillen, straling, wind, wat je dan ook kan verzinnen, al is het zonnewind, zal alles uit elkaar gaan tot kleinere delen. Structuren zullen uit elkaar gaan en triljoen jaren vervallen tot alleen de atomen of zelfs protonen en elektronen, wellicht fotonen en wat je nog meer kan verzinnen.

Denk bijvoorbeeld aan sterren die imploderen of exploderen of vergaan tot stof. Of dichter bij huis, een zandkasteel. Een zandkasteel op het strand zal uiteindelijk vergaan tot individuele zandkorreltjes. Ik heb het hier over de lange termijn. De wet van thermodynamica is een constante. Het bestaat, het wordt geaccepteerd en we zien het overal terug. Mijn punt is, het is dus niet andersom. Laten we kijken naar een simpel voorbeeld. Een auto, mooi en netjes. Als het niet onderhouden wordt, gaat de auto roesten en het zal vergaan. Zoals het plastic, het stuur enzovoorts. Hoe moeilijk dan ook sommige dingen vergaan, na tienduizenden jaar zal het niets anders zijn dan stof.

Het punt is, het is dus niet andersom. De auto is natuurlijk ooit gemaakt. En inderdaad gemaakt van het rechter plaatje wat je ziet (04:25). De roest die je ziet is gewoon ijzer, ijzer dat je vindt in de grond en dat je kan smelten tot bruikbaar ijzer. En dan ontwerp je een auto en maak je er een van. Je hebt wel enige interventie nodig. Je kan natuurlijk wachten totdat die roest spontaan in een auto van ijzererts ontstaat. Iedereen begrijpt dat je lang en tevergeefs zult moeten wachten totdat dat gebeurt. Kijken we naar deze surah (hoofdstuk in de Koran) in, Al-Infitaar (De Splijting), vers 6 en 7. “O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele? Degene Die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?”

Een simpele conclusie is dat God ons heeft ontworpen, geschapen en de juiste verhouding heeft gegeven. Hier gaat het dus wel andersom, maar met interventie van iemand. Met intelligentie. Dit is waar alle religies in de wereld in geloven. Niets gebeurt spontaan. Niemand accepteert dat die auto spontaan ontstaat. Dit is duidelijk te zien als we er iets dieper op in gaan. In dit plaatje (05:39) is een cel met daarin in het midden de blauwe celkern. We hebben die fossielen gezien, wat geen eerlijk beeld is. Maar dan kan men nog redeneren dat het universum groot genoeg is om toch per ongeluk leven gecreëerd te hebben. Wellicht zelfs op een andere planeet. Maar, als je kijkt naar die cel. Eén van de kleinste onderdelen van de basis van het leven; levende cellen. Moet je God dan hebben om de basis van dat leven te maken? Bestaat er een kleinere vorm van leven dan die ene cel? Niet dat wij weten.

Wat wij definiëren als leven heeft tenminste één cel. Dus als iets leeft, heeft het één cel of meer. Dus denk aan de eencellige fossielen die ik hier liet zien. Hier zie je een voorbeeld van zo een enkele cel (06:34). Het blauwe gedeelte van dat blaadje bevat het DNA. Het menselijk DNA bestaat uit 46 chromosomen en naast elkaar gelegd is dit ruim twee meter aan informatie, aan zeg maar materiaal gevoelige informatie. Al die informatie van je lichaam staat hierin opgeslagen. Als je dat zou vergelijken met een digitale tape, als jullie dat nog kennen, dan zou dat zeventig kilometer tape zijn uitgerold die je in een schoenendoosje propt.

De andere onderdelen zijn gedeeltes waar verschillende enzymen gemaakt worden, waar proteïnes geproduceerd worden. En afhankelijk van de behoefte van de plek van de cel in je lichaam, maakt dat onderdeel andere proteïnes aan en communiceert het met de cellen om zich heen. Denk dan bijvoorbeeld aan je hersencellen en die energiecentrales in de cel die suikers omzetten in energie. En de cel die dan bepaalde stoffen wel binnenlaat en anderen niet en ga zo maar door. En dan komt het moment dat de cel die zo complex is, zichzelf moet gaan splitsen; gaan delen. Cellen vergaan en delen. Dus stel je voor dat een fabriek van een bekende producteur DSM of Shell, zich moet gaan kopiëren, inclusief alle computers die de boel aansturen en alle informatie bevatten van de hele fabriek en de voorgeschiedenis van alle fabrieken die daaraan voorafgingen.

Dat is een enorme operatie en je kan je alleen maar voorstellen hoeveel planning, arbeidsuren en materiaal dit allemaal gaat kosten. En dan hebben we het nog niet over de fouten die tijdens dit proces kunnen optreden. Kan een dergelijke fabriek zomaar ontstaan zijn uit het niets? Gewoon wachten totdat de bergen en de zeeën per ongeluk door een aardbeving met elkaar mixen en een fabriek als resultaat neerzet. Heb je enig idee waarmee het te vergelijken is? En we hebben het nog steeds alleen maar over één cel, één levende cel. Een basisdeel van ons leven. Ik kan het het best vergelijken met (08:52)een schroothoop. Ik denk dat iedereen je voor gek zou houden als je zou zeggen dat dat allemaal spontaan zou zijn ontstaan.

Het eerste ontstaan van de meest simpele cel uit een verzameling van proteïnes, die dan volledig functioneert, andere proteïnes produceert en zichzelf exact kan kopiëren, et cetera et cetera. Dat dit ontstaan is door de invloed van zonnestraling en andere stralingen op aminozuren en combinaties met water en andere moleculen, die miljoenen jaren geleden aanwezig waren op aarde. De Engelse wiskundige en astronoom Sir Fred Hoyle vergeleek dit in het tijdschrift ‘Nature’ met een kansberekening dat een tornado over een vuilnisbelt raast en daar een volledig functionerende Boeing 747 samenstelt, inclusief brandstof, cockpit, landingsgestel en wat dan ook. Dit zijn niet mijn woorden, dit is een wetenschapper die deze kans heeft berekend.

Een andere vergelijking is in licht, hetzelfde wat ik eerder genoemd heb. Die schroothoop waar die tornado over heen gaat en een volledig functionerende chemische fabriek neerlegt. Wie gelooft dit nog? Als je er zo over nadenkt, maar dat is dus eerlijk zijn over nadenken, dan kom je tot de conclusie dat dit niet logisch is. Het moet een wonder zijn om dit te kunnen laten gebeuren. En we gaan straks, in de volgende reeks, kijken naar stukjes kansberekening. Hoe groot is de kans dat zoiets daadwerkelijk vanzelf ontstaan is. Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. (Vrede zij met jullie en Gods barmhartigheid en Zijn zegeningen.)

Beoordelingen