God bestaat

Beschrijving

Moeten wij het bestaan van God bewijzen? Steekt men dan een fakkel aan om de zon te zien? God (of Allah) bestaat en het leven is net zo min toeval als een paar stenen op elkaar.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Allah, Heer God bestaat

الله, الرب

وجود الله

بسم الله الرحمن الرحيم

Moeten wij het bestaan van God bewijzen? Steekt men dan een fakkel aan om de zon te zien? God (of Allah) bestaat en het leven is net zo min toeval als een paar stenen op elkaar. Het kennen van Allah is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is. Dus leer Allah kennen!

De Qor-aan (Koran) geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “En (zelfs) als Wij tot jou (O Moh'ammed) een Boek op een blad neergezonden zouden hebben, waarna zij het zouden aanraken met hun handen, dan zouden degenen die ongelovig zijn zeker gezegd hebben: 'Dit is niets behalve duidelijke magie!' En zij zeiden: 'Had er geen engel tot hem neergezonden kunnen worden?' En als Wij een engel neergezonden zouden hebben, zou de kwestie zeker besloten zijn. Vervolgens zouden zij geen uitstel meer krijgen (en onmiddellijk bestraft worden)." [Soerat al-An'aam (6), aayah 7-8.]

Sayyid Aboe al-A'laa Mawdoedie zei in zijn Tefhiem al-Qor-aan over deze verzen (aayaat): “De mens dient zijn test te ondergaan en de onzichtbare Realiteit te ontdekken zonder het werkelijk te zien, enkel door het correcte gebruik van zijn verstandelijke vermogens waarna hij zichzelf en zijn begeerten onder controle dient te brengen in overeenstemming met de bevelen van die Realiteit. Het is dus zonneklaar dat het onzichtbare onzichtbaar dient te blijven omwille van die test. Als het wereldse leven – de periode van die test – voorbij is, wordt het onzichtbare zichtbaar: dan breekt de tijd aan van het resultaat van die test. (Einde citaat.)

Atheïsme, het GELOOF dat er niets was en dat 'niets' toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden explodeerde waarna alles' tot bestaan kwam en dat een groepje 'van alles en nog wat' zich toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden ordende in zichzelf kopiërende structuurtjes die vervolgens dinosauriërs werden. Klinkt volkomen 'zinnig'! Het proberen om Gods bestaan tegen te spreken met valsheid, is als een onnozele die probeert elektrisch licht als een kaars uit te blazen.

Robert Jastrow (1925–2008), een Amerikaans astronoom, natuurkundige en kosmoloog, en een toonaangevende wetenschapper bij NASA, zei, hoewel hij geen gelovige was maar een agnosticus [iemand die gelooft dat het onmogelijk is te weten of God bestaat of niet bestaat (dit wordt vaak voorgesteld als een middenweg tussen theïsme en atheïsme)]: Astronomen ontdekken nu dat zij zichzelf in een hoek gedreven hebben aangezien zij bewezen hebben, door hun eigen methoden, dat de wereld plotsklaps begon door schepping, tot hetgeen je het begin van elke ster, elke planeet, elk levend ding in deze kosmos en op aarde kunt nagaan. En zij vonden dat dit allemaal gebeurde als een resultaat van krachten die zij niet hopen te ontdekken. Dat er wat ik en anderen 'bovennatuurlijke krachten' noemen aan het werk zijn, is, denk ik, een wetenschappelijk bewezen feit." (“A Scientist Caught Between Two Faiths: Interview With Robert Jastrow," Christianity Today, 6 augustus, 1982.)

Hij zei ook: “Denk eens na over de enormiteit van het probleem: wetenschap heeft bewezen dat het universum op een bepaald moment tot bestaan explodeerde. Dit zorgt voor de vraag: welke oorzaak zorgde voor dit effect? Wie of wat plaatste de materie of energie in het universum?" Want toeval kan niet iets uit niets voortbrengen. Hij heeft ook gezegd:“Je kunt het de oerknal noemen, maar je kunt het ook correct het scheppingsmoment noemen. Robert Jastrow sluit zijn boek God and the Astronomers af met: “Voor de wetenschapper die heilig gelooft in de kracht van de rede, eindigt het verhaal als een boze droom. Hij heeft de bergen der onwetendheid beklommen; hij staat op het punt de hoogste top te bedwingen; terwijl hij zichzelf over het laatste rotsblok heen trekt, wordt hij begroet door een gezelschap theologen die daar al eeuwenlang zit." Bestel het boek “De Fakkel: God bestaat“, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen via www.momtazah.net ofwww.islamazon.nl), voor uzelf of om het aan iemand anders cadeau te doen. De Fakkel" rekent definitief af met de evolutietheorie en is dan ook een uitdaging voor iedereen die denkt dat God niet bestaat. Het zal ook leiden tot een beter begrip aangaande God, leven (de ziel) en religie. Het kennen van God zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Hem verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over God ervoor zorgen dat men God niet volgens Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijke intkent of ongehoorzaam is. En dit (vergankelijke) wereldse leven is slechts vermaak en spel (een proeftijd)! En waarlijk, het Huis van het (eeuwige) Hiernamaals – dat is zeker het (werkelijke) leven (waar het om draait), als zij (dat maar eens) wisten!" [Soerat al-Ankaboet (29), aayah 64).