Categorieën

Dierlijke en mensenrechten in de islam

Verklaring over de mensenrechten in de Islam, en zijn positie t.o.v. het terrorisme, in meer dan 35 wereldtalen.

Het aantal items: 1

  • Islam en racisme Nederlands

    PDF

    De islamitische wetgeving is een voorstander van gelijkheid en maakt geen verschil tussen zijn aanhangers. Het criterium waarop de islamitische wetgeving zich op baseerd is nl. vroomheid zoals we het duidelijk te lezen staat in de Koran: O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (49-13)

Beoordelingen