Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan

Beschrijving

Wat is de regelgeving omtrent het roken? En is het roken verboden of afgeraden? En wat is de regelgeving omtrent het verkopen van sigaretten en ermee te handelen?

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  Sheikh Bin Baaz

  Bron: fatawa sheikh Bin Baaz (v.6)

  Revisie: Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  حكم شرب الدخان و بيعه و الإتجار به

  « باللغة الهولندية »

  شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  المصدر: مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس

  مراجعة: أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Vraag: Wat is de regelgeving omtrent het roken? En is het roken verboden of afgeraden? En wat is de regelgeving omtrent het verkopen van sigaretten en ermee te handelen?

  Antwoord: Het roken is verboden omdat het slecht is en vele schadelijke effecten bevat. En Allah heeft alleen de goede dingen vanonder eten, drinken en dergelijke voor zijn dienaren toegestaan en heeft de slechte dingen verboden. En Allah zegt:

  En zij vragen jou (O Mohammed) wat voor hen is toegestaan (voedsel). Zeg: “voor jullie zijn at-tayyibaat (alle soorten halal voedsel) toegestaan. [al-Maa`idah (5): 4]

  En Allah zegt bij het kenmerken van Zijn profeet Mohammed (صلى الله عليه و سلم) in soerah al-A`raaf:

  Hij beveelt hen al-ma`roef (islamitische monotheïsme en al hetgeen de islam beveelt) en verbiedt hen al-moenkar (ongeloof, alle soorten polytheïsme en al hetgeen de islam verboden heeft). En hij staat hen at-tayyibaat (al het goede en toegestane) toe en verbiedt hen al-khabaa` ith (al het slechte en verbode). [al-A`raaf (7): 157]

  En het roken in al zijn vormen valt niet onder at-tayyibaat (het goede), echter valt het onder de khabaa` ith (het slechte). En zo ook alles wat bedwelmend werkt dit allen valt onder al-khabaa`ith. Het is verboden om te roken, of het te verkopen of ermee te handelen vanwege de grote schadelijke effecten en desastreuze gevolgen die het bevat

  En het is verplicht voor degene die rookte of het verkocht, om zich te haasten in het verrichten van berouw naar Allah en spijt te hebben van het verleden en vastbeslotenheid te hebben om hier niet meer naar terug te keren. En degene die oprecht berouw toont die zal worden vergeven door Allah zoals Hij zegt:En keert jullie allen berouwvol ten Allah, O gelovigen, hopelijk zullen jullie welslagen. [al-Noer (24): 31]

  En Hij (Allah) zegt:En voorwaar, Ik ben zeer zeker vergevensgezind voor degene die berouw toont, gelooft (in Mijn eenheid en geen deelgenoten aan Mij toekent in de aanbidding) en goede daden verricht en vervolgens de leiding volgt. [Taha (20): 82]

  En de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

  “At-Tawbah (berouw) wist datgene (van zonden) wat ervoor was."

  En hij (عليه الصلاة و السلام) heeft gezegd:

  “Degene die berouw toont van een zonde, is alsof hij geen zonde heeft verricht."

  En wij vragen Allah om de situatie van de moslims recht te zetten, en hen tegen al hetgeen te beschermen wat tegen zijn wetgeving in gaat. Voorwaar Hij is Alhorend, degene die (de smeekbeden) Verhoort.

  Bron: Zie officiële site van Shaych bin Baaz.

  De schadelijke effecten van roken.

  Geschreven door Shaych `Abdoer-Rahmaan as-Sa`die

  Shaych `Abdoer-Rahmaan as-Sa`die zegt:

  En vanonder de schadelijke effecten van roken (religieus gezien), is dat het voor de dienaar zwaar is om aanbiddingen en verplichte daden uit te voeren. In het specifiek het vasten. En wanneer een persoon een afkeer heeft tegen het uitvoeren van het goede, dan is dit werkelijk iets slechts.

  En het trekt hem ook naar het mixen met immorele mensen, en het leidt hem weg in het omgaan met rechtschapen mensen, zoals zichtbaar is. En dit is een van de grootste tekortkomingen, dat een dienaar van Allah zich getrokken voelt tot immorele mensen en afstandelijk is tegenover rechtschapen mensen. Dit leidt tot vijandigheid en haat tegenover de mensen van het goede, en het bekritiseren van hen en het wegblijven van hun pad.

  En wanneer de jeugd ermee geconfronteerd word, zijn ze compleet geruïneerd en komen in een pad terecht dat leidt tot de vernietiging van hun manieren.

  Dus het roken is een deur naar veel slechts, laat staan de schadelijke effecten die het heeft op de gezondheid.

  Bron: Uit het boekje: Tahriem sharb ad-doegaan (het verbod op roken