Het advies volgen van een arts die geen moslim is

Beschrijving

Dient een moslim gehoor te geven aan het advies van een arts die geen moslim is wanneer die oordeelt dat iemand het vasten of eender welk aanbidding niet aan kan?

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Fatwa: Het advies volgen van een arts die geen moslim is

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  auteur: Sheikh Mohammed bn Saalih al-‚Oethaymien

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: ash-Sharh ul-Moemti‘ , Baab Salaat Ahl ul-A’dhaar

  www.alyaqeen.com

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1435

  Islam voor iedereen

  الفتوى: حكم اتباع تقرير الطبيب غير مؤمن

  « باللغة الهولندية »

  المؤلف: شيخ محمد بن صالح العثيمين

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  مصدر: كتاب الممتع باب أهل الأعذار

  www.alyaqeen.com

  2014 - 1435

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Het kan voorkomen dat een christelijke arts tegen een moslim zegt: “Wanneer jij het gebed staand verricht, dan zal dit jou schaden.” Dit zegt deze arts zodat hij het gebed niet staand zal verrichten, hoewel hij wel in staat is om het gebed staand te verrichten. Zijn gebed wordt om die reden ongeldig verklaard, omdat hij in staat is om het gebed staand te verrichten.

  Er is geen twijfel over dat dit behoort tot de onwetendheid van de christen. De Islam is namelijk een religie van gemak. Als een zieke schade of moeilijkheden zou ondervinden of vreest dat hij schade zal ondervinden met het staand verrichten van het gebed, dan dient hij het gebed zittend te verrichten. Bovendien zal hij beloond worden zoals een persoon beloond wordt die het gebed staand verricht.

  Een aantal geleerden heeft slechts als voorwaarde gesteld dat de arts betrouwbaar moet zijn, ook al is hij geen moslim. Als deze arts te vertrouwen is, dan dient men te handelen naar zijn aanbeveling.

  De geleerden hebben een gebeurtenis als bewijs aangehaald waarin de Profeet (vrede zij met hem) handelde naar de woorden van een niet-moslim, vanwege diens betrouwbaarheid. Hij (vrede zij met hem) vertrouwde deze polytheïst, genaamd ‘Abdoellaah ibn ‘Oerayqid, afkomstig van de stam Banie ad-Diel. Hij stelde hem aan als reisgids tijdens de emigratie.

  Hij leidde de reis van Mekka tot aan Medina ondanks dat de situatie op dat moment ontzettend gevaarlijk was om te kunnen vertrouwen op een ongelovige. Qoerays was namelijk op zoek naar de Boodschapper van Allah en naar Aboe Bakr. Zij hadden zelfs tweehonderd kamelen als geschenk aangeboden voor degene die hen zou overhandigen. De Boodschapper (vrede zij met hem) stelde deze man als reisgids aan vanwege zijn betrouwbaarheid, ondanks dat hij geen moslim was.

  De geleerden hebben op basis hiervan geconcludeerd dat het draait om de mate van betrouwbaarheid. Zij stellen daarom dat het advies van een arts die geen moslim aanvaardbaar is, mits hij te vertrouwen is. Wij weten immers dat sommige niet-moslim artsen hun baan en vak serieuzer nemen dan sommige moslims dat doen. Zij doen dit alleen niet om dichter tot Allah te komen, noch hopend op de beloningen die te verkrijgen zijn, maar om hun reputatie en eer hoog te houden.

  Wanneer een niet-moslim arts die betrouwbaar is en bekend staat om zijn bedrevenheid in zijn werk zegt: Je zult schade ondervinden wanneer jij het gebed staan zal verrichten en je zult het gebed liggend moeten verrichten, dan dient men hier zich aan te houden. Dit geldt ook als een betrouwbare arts zegt dat het vasten meer schade zal veroorzaken of het genezingsproces zal vertragen. Men dient dan ook zijn advies op te volgen en gewoon te eten.

  Dit is op basis van de bewijzen en motieven de meest correcte uitspraak.

  Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-‘Oethaymien
  (ash-Sharh ul-Moemti’ , Baab Salaat Ahl ul-A’dhaar)

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !