10n zulhijjah

barreessaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

barruu kana keessatti waayee guyyoota kurnan zulhijjaa kan gama duraattu dubbatame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: