Sadarkaa sawaaba salaata jamaa’ah

ibsa gabaabaa.

Sagaantaan kun guddina sawaaba (mindaa) salaata jamaa’aa (gamtaa) ti barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.