Ibsa karaa nabiis.a.w. (sharhussunnaa)

ibsa gabaabaa.

Qophiin sunnaan karaan nabii keenyaa s.a.w. kan akkam akkatahe nama hubachiisa,warren karaa qajeelloo kana qabateefii kaan adda namaa baasa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.