Ibsa karaa nabiis.a.w. (sharhussunnaa)

ibsa gabaabaa.

Qophiin sunnaan karaan nabii keenyaa s.a.w. kan akkam akkatahe nama hubachiisa,warren karaa qajeelloo kana qabateefii kaan adda namaa baasa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: