Bulugul maraam (kitaabaguutuu)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun hiikkaa kitaaba bulugul maraam guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha.qooda 139 qabdi..

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.