Bulugul maraam (kitaabaguutuu)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun hiikkaa kitaaba bulugul maraam guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha.qooda 139 qabdi..

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: