Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)

tarree:

ibsa gabaabaa.

Sagantaan tun kitaaba ibnu maajah kan hangafoota kitaabban hadiisaarraa tahe guutuu uf keessaa qabdi hadiisa4341qabdi.kitaabni kun barnoota islaama hunda waltti qabata, sadarkaan isaa guddaadha.

yaanni kee nu barbaachisa.