Barnoota Hadiisa filatamaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun hiikkaa hadiisoowwan filatamaa 80 ufkeessaa qaba.
Akkuma san seenaa sahaabota isa odeessanii tiifi barnoota isarraa harganus nidubbata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: