Barnoota Hadiisa filatamaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun hiikkaa hadiisoowwan filatamaa 80 ufkeessaa qaba.
Akkuma san seenaa sahaabota isa odeessanii tiifi barnoota isarraa harganus nidubbata.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.