Karaa milkii

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun karaa keyrii kan namni muslimaa ittiin milkaayu nama barsiisa.Qur’aanaa, hadiisaa fii jechoota ulamaa’ii salafaa irraa walitti qabame.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.