Gorsa qur’aanaa irraa

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun ayatoowwan qur’aanaa filatamoo barnoota hunda uf keessaa qabduun nama gorsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.