Barnoota adda addaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun Barnoota islaamaa adda addaa kan nama hundaaf barbaachisu kan akka haadhaaf abbatti toluu, rahima maxxansuu, olla jabeysuufii KKF uf keesaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.