Badiilee gurguddoo

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.