Seera iida fixrii

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee seera iida fixrii (iida furaa soomanaa) barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.