Ayyaana kaafiraa wajji kabajuun dhoowwaadha

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee ayyaana kaafiraa wajji ayyaanefachuun dhoowwaa tahuudhaati nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.