Haqa nabiin s.a.w. ummatarraa qabu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee haqa nabiin ummatarraa qabu jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: