Haqa nabiin s.a.w. ummatarraa qabu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee haqa nabiin ummatarraa qabu jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.